WINTER 2017
BBA IVth SEM WINTER 2017 SOLVED ASSIGNMENT SAMPLE
File

BBA601 WINTER 2017

Download File
File

BBA602 WINTER 2017

Download File
File

BBA603 WINTER 2017

Download File
Fall 2017
BBA Ist SEM FALL 2017 SOLVED ASSIGNMENT SAMPLE
File

bba106 fall 2017

Download File
File

bba107 fall 217

Download File
File

bba108 fall 2017

Download File
File

bba109 fall 2017

Download File
File

bba110 fall 2017

Download File
BBA 2nd SEM FALL 2017 SOLVED ASSIGNMENT SAMPLE
File

bba206 FALL 2017

Download File
File

bba207 FALL 2017

Download File
File

BBA208 FALL 2017

Download File
File

bba209 FALL 2017

Download File
File

bba210 FALL 2017

download file
BBA 3rd SEM FALL 2017 SOLVED ASSIGNMENT SAMPLE
File

bba305 fall 2017

Download File
File

bba306 fall 2017

Download File
File

bba307 fall 2017

Download File
File

bba308 fall 2017

Download File
BBA 5th SEM FALL 2017 SOLVED ASSIGNMENT SAMPLE
File

BBA501 FALL 2017

Download File
File

BBA502 FALL 2017

Download File
File

BBA503 FALL 2017

Download File
File

BBA504 FALL 2017

Download File
File

BBA505 FALL 2017

Download File
BBA 6th SEM FALL 2017 SOLVED ASSIGNMENT SAMPLE
File

BBA601 FALL 2017

Download File
File

BBA602 FALL 2017

Download File
File

BBA603 FALL 2017

Download File
BBR 6th SEM RETAIL FALL 2017 SOLVED ASSIGNMENT SAMPLE
File

BBR601 FALL 2017

Download File
File

BBR602 FALL 2017

Download File
File

BBR603 FALL 2017

Download File